top of page

סדנאות

קבוצות

בשנים האחרונות אני מקיימת קבוצות ציור בסטודיו שלי בכליל

בדרך כלל יש קבוצה קבועה שנפגשת פעם בשבועיים בימי שלישי כך שאם אתן מהאזור מוזמנות מאוד להצטרף.
זאת מן מעבדת יצירה וציור, אנחנו עובדים בטכניקות שונות, במחברות ובפורמטים שונים

לפעמים מעמיקים לתוך לימוד טכניקה, עובדים הרבה בטכניקה מעורבת, ומתמקדים בנושאים שונים.

המטרה העיקרית של המפגש היא לעורר את התשוקה ליצור ולספק מרחב ומסגרת ליצירה.
 

אנחנו עובדות בשקט בלי פטפוטים

במשך הבוקר

מתפנות לגמרי לעצמנו

ולמה שרוחש ובוקע ונוצר.

אני נודדת עם כמה סדנאות ממוקדות המאפשרות
התנסות ובסיסים בציור

סדנאת יותר בטושים למתחילים ,מפגש אחד או שניים

סדנאת אור וצל בעיפרון ועט

סדנאת פורטרט עצמי לבעלי נסיון בציור

bottom of page